Игри

Информация за страница Долно Войводино

     Село Долно Войводиново е едно от малките по площ и население населени места на територята на страната. Разположено е в пределите на област Хасково, Южна България, и като такова се радва на относително мек и нормален климат през цялата година. За съжаление данните за селото като цяло са твърде оскъдни, поради което трудно може да се даде обширна информация за неговите аспекти. За разлика от други градове и села, за които можем да прочетем за традиции и обичаи, както и за родени известни личности, тук тази информация не е достъпна. Това обаче не означава, че няма откъде да си я набавим – за целта вероятно е препоръчително да се отиде на място като част от туристическата ни почивка. Винаги едно място се опознава далеч по-добре когато го посетим, отколкото ако само разчитаме на предоставената ни информация за четене, без значение дали тя е сто процента достоверна и проверена.

      За развитието на туризма в Долно Войводино изключително много спомагат два фактора. Първият от тях е удобното му стратегическо положение.То се намира между два областни града в лицето на Хасково и Кърджали, като дистанцията е съответно 36 и 19 км. Не на последно място има и много красива природа, а тя винаги е била притегателен център за хора,които обичат спокойствието и релакса сред планината. Местното население се препитава основно със засяване и отглеждане на тютюн. Въпреки това едва ли е достатъчно за воденето на живот с висок стандарт, защото напоследък тютюнът не е на почит за сметка на директното купуване на кутии цигари от местата, на които се продават. Хората обаче все още уважават растението и се грижат за насажденията си максимално добре, което все пак осигурява прехраната на много семейства. А в селото преобладават освен това двете основни и най-разпространени в световен мащаб религии – християнството и ислямът. Православните са мнозинство за сметка на другите, но и двете общности съжеталстват мирно и без напрежение помежду си. Това вероятно се дължи и на близостта на селото с Кърджали, където много от населените места са управлявани от кметове с турски произход и рождение.

      Природата на село Долно Войводино, за която вече стана дума, е не само източник на туризъм. Тя е богата на забележителности от културно, природно и историческо естество, а цялата тази амалгама няма как да не се отрази благоприятно върху състоянието на селото като цяло. Наред с многото на брой забележителности и атракции, посетителите на мястото със сигурност ще се натъкнат на параклис и паметник гроб. Той е един от символите и монументите на селото и е изграден в чест на неизвестен войник, отдал живота си в трудните борби и войни, водена от страната ни през годините. За въпросния мъж се знае, че загива в годината на Първата от общо двете Балкански войни, тоест избухналата през 1912-та година. Тя се оказва пемеливша за страната, но следващата е обявена от собствените ни съюзници и това се окзва пагубно. Войникът умира, докато се изявява като един от защитниците на границата на селото.

eXTReMe Tracker